Links

Compassion is Terrorism
Buro Jansen & Janssen (NL)
Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie en inlichtingen- diensten kritisch volgt en daar gevraagd of ongevraagd een mening over geeft. Een journalistenkollektief dat publiceert over uitbreiding van bevoegdheden en repressieve wetgeving, in de media, in eigen uitgaven, op internet. Soms een steungroep voor mensen die ongewild gevolgd of vervolgd worden. Een vraagbaak voor politici, journalisten en andere onderzoekers. En meestal een combinatie van dit al.

Silent Massacre / Choir of the Voiceless
- ANIMALS
Sea Shepherd

Sea Shepherd uses innovative direct-action tactics to investigate, document, and take action when necessary to expose and confront illegal activities on the high seas. By safeguarding the biodiversity of our delicately-balanced ocean ecosystems, Sea Shepherd works to ensure their survival for future generations.

Bite Back
(BE/NL)

Omdat de dieren niet voor zichzelf kunnen opkomen, ziet dierenrechtenorganisatie Bite Back zich als pleitbezorger van hun rechten. Door middel van ondermeer directe acties zet vzw Bite Back zich in voor de erkenning en de eerbiediging van dierenrechten, voor het recht van dieren op de hoogste levenskwaliteit in overeenstemming met hun natuurlijke behoeften en hun recht op een leven dat gevrijwaard blijft van menselijke uitbuiting en onderdrukking.

Circusleed.nl (NL)
Dutch organisation that stands up against the suffering of animals in circusses.

Peta
- animal rights group

Animal Rights Media - dutch media recourse

Furisdead.com - Peta's anti fur page

Circusleed.nl (NL)
Dutch organisation concerning the suffering of animals in Circusses


Veganism / Vegetarism
veganoutreach - info on veganism

Activism - Various
Indymedia Holland
- Independent media recourse

CrimethInc. Reading Library
Protest.net
Social Disease

Other
Punkportal.hu
HermanceVanDijk.com
- Photographer

Got any good linx to share? Let me know at:
segolia at riseup dt net